2013 Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu

12 Ekim 2013, Cumartesi

Proteğin ve benzeri karmaşık kimyasal sistemlerin çok-aşamalı modellemesine olan katkılarından dolayı, 2013 Nobel Kimya Ödülü, Martin Karplus (İngltere-ABD, Stanford Üniversitesi), Michael Levitt (ABD-Avusturya, Strusbourg Ü.) ve Arieh Warshel'e (ABD-İsrail, Southern California Ü.) verildi.

Geliştirdikleri sayısal ve bilgisayarlı yöntemler ile kimyasal süreçlerin bilgisayarlar ile çalışılmasına büyük katkıda bulunan üçlünün, biyo-kimya alanında bugün standart kabul edilen sayısal yöntemler araştırma koluna öncülük ettikleri belirtildi. Bu çalışmaları sonucunda, proteğinlerin enzimler, mikroplar, ve ilaçlar ile nasıl etkileştiğini bilgisayarda anlamak mümkün olmaktadır. Bu şekilde, hem kuramsal kimyanın öngörüleri test edilmekte, bir yandan da ilaç geliştirme işleminin daha verimli yapılması mümkün olmaktadır.

Season 1 logo
Season 1 logo
Season 2 logo
Season 2 logo
Mechael Levitt Arieh Warshel

Kaynaklar